TREDE 3

Nexus Infra B.V. behaalt Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Onlangs hebben wij Trede 3 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op! Heel veel bedrijven geven aan dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar is dat ook echt zo? De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Nexus Infra B.V. op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Inclusief werkgeverschap
Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder
Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Onze organisatie is op de PSO-Prestatieladder gegroeid naar Trede 3. Dat betekent dat we koploper zijn als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij ons nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Nexus Infra en Fietskoeriers Nijverdal
Vanaf de start van onze organisatie in mei 2013 hebben we besloten om ons werk op een sociale wijze te gaan uitvoeren. Het werk is veelal hetzelfde, de manier waarop echter niet.
Als wij werk verwerven bij de overheid, hebben we een verplichting om een bepaald percentage van de opdrachtsom te besteden aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Ons inziens zou dit eigenlijk andersom moeten!

Wij hebben geen mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt gezocht voor ons bedrijf (Nexus Infra), maar een bedrijf opgericht (Fietskoeriers Nijverdal) voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. De gedachte hierachter was dat het erg moeilijk is/was om deze mensen in de wegenbouw aan de slag te krijgen. Het is een vak waarvoor je echt moet worden opgeleid, soms fysiek zwaar en niet voor iedereen geschikt. Daarom Fietskoeriers Nijverdal begonnen. De mogelijkheden om hier te werken, zijn vele malen groter en de instap laagdrempelig. Tevens ook zeer geschikt als je minder uren kan/wil werken.

Denk in mogelijkheden. Wat kan iemand wel en ga daar dan actief mee aan de slag. Vaak worden mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt tijdelijk of op projectbasis aan het werk gezet. Zodra aan de verplichting is voldaan, wordt deze medewerker weer bedankt voor de moeite en zit weer thuis. Dit is niet heel sociaal. Vast werk en structuur is erg belangrijk voor motivatie, arbeidsritme en zelfvertrouwen. Zo bouw je echt wat op.