MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor veel bedrijven een punt van aandacht, bij Nexus is het onderdeel van ons DNA. Wij voelen ons sterk betrokken bij de omgeving waarin we werken en wonen. Wij werken voor en met mensen. Deze betrokkenheid uiten wij, door het steunen van diverse stichtingen, (sport)clubs en verenigingen. Soms is dit door middel van een financiële donatie, de andere keer steken we zelf de handen uit de mouwen!

Als medeoprichter, besteden we veel aandacht aan de Fietskoeriers Nijverdal. Door middel van fietsdiensten, proberen we de logistiek in Nederland op een schone manier in te richten. Het mooiste onderdeel van dit initiatief is echter dat we mensen kunnen helpen die een achterstand op de arbeidsmarkt hebben. Iedereen verdient een eerlijke kans, toch?

Een ander initiatief waar wij graag ons steentje aan bijdragen, is het National Park Hoge Veluwe. Het Park investeert in grote natuurprojecten, zoals duurzame bosontwikkeling en omvangrijke (internationale) natuuronderzoeken. Nexus steunt dan ook bij de realisatie van het nieuwe ‘Hart’, met interactieve expositieruimtes en een inspirerend educatiecentrum voor jong en oud.

CO2-Prestatieladder

Onze Co2 footprint voldoet op niveau 3 van de Co2 prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen. Op de SKOA website kunt u meer informatie vinden over ons en dit onderwerp. Dankzij de milieubarometer is onze score is tot stand gekomen. Met dit online meetinstrument maken wij verschillende verbruiksgegevens inzichtelijk, betreffende energie, water, afval, emissies en vervoer. Gelijktijdig kunnen wij met deze barometer onze milieuprestaties en de kosten hiervan monitoren.

Lees meer

CO2 reductie is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Dit is dan ook exact de reden waarom wij zijn aangesloten bij verschillende initiatieven die dit ondersteunen en op overkoepelend niveau kracht bijzetten. Een goed voorbeeld hiervan is Stichting Nederland CO2 Neutraal, waar wij al geruime tijd mee verbonden zijn.

Binnen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat duurzaamheid centraal. Voor ons betekent dat onder andere de inkoop van duurzame materialen, schoon en veilig werken, het voorkomen van materiaalverspilling en het efficiënt inplannen van transport.

Bij Nexus Infra staan onze mensen voorop. Bij ons is niemand een nummer, maar kennen wij onze teamleden. In combinatie met een stukje ‘teruggeven aan de maatschappij’, schenken wij daarbij ook aandacht aan diegenen met een beperking tot de arbeidsmarkt.

Aansluitend op onze interesse in het sociale aspect van Verantwoord Ondernemen, zijn wij aangesloten als erkend leerbedrijf bij SPG InfraVak. Wij trainen leerlingen tot professionals, die in veel gevallen na de opleiding nog steeds werkzaam zijn als vakman GWW, voorman of uitvoerder.

Nexus Infra Duurzaam verder ontwikkelen

Nexus Infra vindt het belangrijk dat iedereen nu en in de toekomst het werk goed kan blijven doen en dat iedereen met plezier bij ons werkt. De afgelopen jaren is er het één en ander al veranderd binnen Nexus Infra en de markt waarin wij ons begeven en we vinden het belangrijk om iedereen mee te nemen in deze veranderingen.

Daarom zijn wij het project ‘Nexus Infra Duurzaam Verder Ontwikkelen’ gestart. We besteden aandacht aan jouw persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Misschien heb je ambities of de wens om je eigen kwaliteiten en valkuilen te leren kennen. Dan is dit voor jou de kans om hier actief mee aan de slag te gaan.

In dit project gaan we:
1. In gesprek over jouw persoonlijke duurzame inzetbaarheid. We maken elkaar bewust van de noodzaak en de mogelijkheden.
2. Functieprofielen opstellen. Zijn alle taken evenredig verdeeld over de diverse rollen die we hebben? Kan je je talenten goed inzetten in het werk dat je doet?
3. Jouw de mogelijkheid bieden om door middel van een meting en een persoonlijk gesprek actief aan de slag te gaan met je eigen talenten, competenties en duurzame inzetbaarheid.

Heb je vragen, neem dan contact op met Marco Wijnen.

Wij zijn aangesloten bij: